Menú Cerrar

Irakaskuntza-esperientzia konfinamendu-garaietan (COVID-19)

Konfinamenduaren ondorioz, hezkuntza-sistema ingurune digitaletara egokitu behar izan da. Alarma egoerak sortutako egoera berriak sortutako zailtasunen aurrean irakasleek era azkarrean erantzun behar izan dute. Ikasgelak hustu dira, eta hezkuntzaren digitalizazioak ahalegin eta lan handia izan da irakasleentzat. Horretaz jabetuta, ikerketa honen helburua COVID19 garaian irakasleek izandako esperientzia aztertzea da, egindako ahalegina ikusarazteko asmoz.

EAEko eta Nafarroako 4589 irakaslek erantzun diote galdera-sortari

WebLearner ikerketa taldeak zintzotasunez eskertzen dizu zure laguntza!

​Jarraian, ikerketaren lehen emaitzak partekatzen ditugu. Esanguratsua da, konfinamendu garian irakasleen lan-zama eta karga mental era nabarmen igo dela. Horrek eragin zuzena duelarik lan erritmoan eta baita lan denboran ere. Beraz, estres maila oso altua izan da. Hala ere, irakaslea pozik dago egindako lanarekin, baina etorkizunerako formazio beharra ere nabarmentzen du.

Horrez gain, GoVirtual plataforma sortu dugu irakasleei irakasgaiak eta materialak online edo eredu mixtora pasatzeko bidean laguntzeko asmoz.

Hurrengo hilabeteetan emaitza gehiago eta era sakonagoan argitaratuko ditugu, interesa baduzu ondorengo komunikazio bide ezberdinen bidez jarraitzeko aukera duzu:

Site: www.weblearnerehu.eus
Blog: blog.sarea.net
Twitter: @weblearnerehu
Instagram: @weblearnerehu
Facebook: @weblearnerehu

Galdetegia euskaraz eta gazteleraz egin zen. Ondoren, behean euskarazko galdetegiari dagozkion emaitzak eta eskuman gaztelerazko galdetegiari dagozkion emaitzak

La experiencia docente en tiempos de confinamiento (COVID-19)

El confinamiento supuso que el sistema educativo se mudara a entornos digitales, lo que conllevó que el profesorado respondiera de forma urgente a una nueva situación sobrevenida. Dejar las aulas y digitalizar la educación ha supuesto un gran esfuerzo y trabajo para el profesorado. Conscientes de ello, en este estudio se analiza la experiencia del profesorado durante la COVID19, con el fin de visibilizar el esfuerzo realizado.

4589 profesores/as de la CAPV y Navarra han contestado el cuestionario

¡El grupo de investigación WebLearner te agradece de forma sincera tu colaboración!

A continuación, compartimos los primeros resultados de la investigación, donde destaca que tanto la carga como el esfuerzo mental realizado por el profesorado ha aumentado significativamente; esto es consecuencia del aumento del ritmo de trabajo y el tiempo que se invierte, por lo que el nivel de estrés es muy alto. A pesar de ello, el profesorado se siente satisfecho con el trabajo realizado y percibe para el futuro una importante necesidad de formación.

Además, hemos creado GoVirtual, una plataforma de acompañamiento al profesorado en la conversión de asignaturas y cursos a formatos híbridos u online.

En los próximos meses vamos a publicar más resultados y con mayor profundidad; si te interesan, puedes seguirnos por los siguientes canales:

Site: www.weblearnerehu.eus
Blog: blog.sarea.net
Twitter: @weblearnerehu
Instagram: @weblearnerehu
Facebook: @weblearnerehu

El cuestionario se desarrolló en euskara y castellano. A continuación, debajo, las respuestas del cuestionario de castellano y a la izquierda, las respuestas del cuestionario en euskera.

Language